khoan mỏ dầu

Trang web và các dịch vụ được cung cấp là các hoạt động khoan, giá msát ,đào tạo, thiết kế và xây dựng giếng dầu, các dịch vụ mỏ dầu kỹ thuật và chuyên nghiệp.

Trang web được giới thiệu vào năm 1993, với vai trò như một nhà cung cấp các Dịch Vụ Khoan để thực hiện các giải pháp giếng dầu phức tạp.
Liên kết với các chuyên gia hàng đầu, trang web và các dịch vụ mang lại lợi nhuận tốt nhất cho khoản đầu tư vào Khoan Dầu của quý vị.

Tên Kingdom Drilling Services xuất phá́t từ bức màn bí ẩn của Vương Quốc Fife ở Scotland với sứ mệnh đẩy mạnh Nghề “khoan giếng dầu”. Họ thực hiện sứ mệnh này bằng cách cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn, cho phép phát triển liên tục các kỹ năng đào tạo, vận hành và kỹ thuật của chúng tôi. Sau đó, sứ mệnh này được truyền cho các thế hệ Chuyên Gia Khoan Dầu trong tương lai.

Trang web có phần tập tin về an toàn và tập tin chung có thể tải về miễn phí, là nơi các tập tin giới thiệu về khoan dầu và khí đốt, thông tin và thông tin cung cấp nhiều kiến thức có thể được cung cấp và tải về.

Phần thông tin thành viên chính và đăng ký được chia nhỏ thành 4 phần:

 • thiết kế và xây dựng giếng dầu,
 • kỹ thuật khoan dầu,
 • các hoạt động khoan dầu (bao gồm các hoạt động tại các giếng phức tạp như giếng ở vị trí nước sâu, áp suất cao, khoan tại các góc bất thường, khoan dưới cân bằng, khoan ngang, kiểm soát khoan dưới áp lực, v.v...)
 • cùng các chương trình khoan dầu & các tiêu chuẩn hoạt động.

Sau ba phần đầu tiên là 25-30 phần nhỏ, bao gồm những lĩnh vực chủ đề chính về thiết kế và xây dựng giếng mỏ dầu, các hoạt động kỹ thuật và khoan dầu.

Ở đây các thành viên có thể xem sơ bộ và chọn các tập tin họ cần, thanh toán qua hệ thống giỏ mua hàng, là nơi một mẫu sẽ được gửi đến cho người quản trị và các tập tin sau đó được gửi email cho thành viên đã đăng ký. Tuy nhiên, chỉ những thành viên đăng ký ở mức phí $25 mỗi năm mới có thể truy cập và thanh toán cho các tập tin trong các phần này.

Trang đào tạo tập trung vào các khoá học, hội nghị chuyên đề và hội thảo được cung cấp:

 • Giới thiệu về Thăm Dò Dầu & Khí Đốt, Khai Thác & Sản Xuất.
 • Giới thiệu về các hoạt động khoan dầu gần bờ và/hoặc ngoài khơi.
 • Lên kế hoạch, thiết kế & kỹ thuật khoan giếng dầu.
 • Khoan Địa Chất – Một khoá học phi kỹ thuật dành cho nhân viên làm việc trên mặt đất.
 • Ngăn ngừa và giảm nhẹ các sự cố bất ngờ
  • Kiểm soát ống khoan bị kẹt
  • Các hoạt động cứu kẹt và nghiền
  • Quản lý kiểm soát giếng dầu.
  • Thiết kế các mũi khoan, BHA & dây khoan
  • Làm sạch thuỷ lực và làm sạch hố khoan
  • Kiểm soát áp suất
 • Kiểm soát giếng, thiết kế ống chống, thiết kế dây khoan, ở cấp ban đầu, trung bình và nâng cao.
 • Các giếng phức tạp, ví dụ như ở vị trí Nước Sâu, Giếng Theo Chiều Ngang, Khoan Tại Các Góc Bất Thường, thiết kế khoan ở Nhiệt Độ Cao Áp Suất Cao, các khoá học về kỹ thuật & vận hành.
 • Các kháo nâng cao về khoan áp suất được kiểm soát và khoan dưới cân bằng cũng có thể được cung cấp bởi các công ty liên kết với các chuyên gia và các chuyên gia trong ngành.

Trang web này được thiết kế để cung cấp thông tin liên quan, cho phép các nhân viên và chuyên gia mỏ dầu chia sẻ kiến thức để chúng ta, những người cùng ngành có thể tiếp tục thúc đẩy các kỹ năng nghề nghiệp và sự phát triển của mình.
Trang web này được thiết kế để cung cấp thông tin liên quan, cho phép các nhân viên và chuyên gia mỏ dầu chia sẻ kiến thức để chúng ta, những người cùng ngành có thể tiếp tục thúc đẩy các kỹ năng nghề nghiệp và sự phát triển của mình.

Nhấp vào đây để vào trang web!

thăm dò dầu