olie-exploratie

Deze site en onze dienstverlening hebben betrekking op booractiviteiten, supervisie, opleidingen, ontwerp en aanleg van boorputten, engineering en professionele diensten voor olievelden.

De site is in 1993 geopend en is bedoeld om oplossingen aan te reiken voor het boren naar moeilijk bereikbare bronnen.
Dankzij partnerschappen met vooraanstaande professionals kunnen wij het beste rendement op uw boorinvestering leveren.

De naam "Kingdom Drilling Services" komt voort uit Kingdom of Fife in Schotland. Wij leggen ons toe op verdergaande professionalisering van het ambacht van “boren naar olie”. Doordat we dagelijks opleidingen en consultancydiensten verzorgen, blijven onze vaardigheden op het gebied van engineering, operationele activiteiten en scholing op peil en kunnen we die doorgeven aan volgende generaties boortechnici.

Op deze website vindt u een gedeelte over algemene onderwerpen en veiligheid, waar bestanden met inleidende informatie over boren, olie en gas kan worden gevonden en gedownload (gratis).

Het gedeelte voor leden en abonnees is onderverdeeld in 4 secties:

 • Ontwerp en constructie van boorputten
 • Engineering;
 • Het boorbedrijf (met complexe onderwerpen als diep water, hoge druk, extreem diep boren, onderdrukboren (UBD), horizontaal boren, overdrukboren, enzovoort);
 • Boorprogramma's en bedrijfsstandaarden.

Binnen de eerste drie secties zijn 25-30 subsecties over vrijwel elk deelgebied van het ontwerp ven olievelden, de aanleg, engineering en booractiviteiten.

Leden kunnen hier de bestanden die zij nodig hebben, gedeeltelijk inzien en selecteren, vervolgens betalen via een winkelwagentjessysteem, waarna er een formulier naar de administratie wordt verzonden en de bestanden per e-mail aan de abonnee worden verzonden. Alleen leden met een abonnement van $25 per jaar hebben toegang tot deze secties met betaalde bestanden.

Op de opleidingenpagina vindt u cursussen, seminars en workshops over de volgende onderwerpen:

 • Inleiding tot de exploratie, ontwikkeling en productie van olie en gas
 • Inleiding tot onshore- en/of offshore-booractiviteiten
 • Het plannen en ontwerpen van bronnen & boortechniek
 • Geologie voor boringen - een niet-specialistische cursus voor oppervlaktepersoneel
 • Preventie van en schadebeperking bij niet-geplande gebeurtenissen
  • Vastzittende boorpijpen los krijgen
  • Visserij en windmolens
  • Bronmanagement
  • Boorkoppen, BHA en boorkolommen
  • Hydrauliek en boorgaten schooonmaken
  • Drukbeheersing
 • Bronmanagement, boorbuisontwerp, boorstangontwerp op inleidend, gevorderd en expertniveau
 • Ontwerp, engineering en uitvoering van booractiviteiten in moeilijk bereikbare bronnen, bijvoorbeeld in diep water, horizontaal, zeer diep, onder hoge druk en bij hoge temperaturen
 • Cursussen voor gevorderden over boren bij beheerste overdruk en onderdrukboren (UBD) kunnen ook worden verzorgd door onze partners die hierin zijn gespecialiseerd en vakmensen uit deze sector

De site is bedoeld om relevante informatie aan te bieden aan gekwalificeerde olieveldwerknemers en -specialisten en om kennis uit te wisselen, zodat we onze carrières en vakkennis verder kunnen ontwikkelen.
De rest van deze website is in het Engels. Correspondentie met ons is alleen mogelijk in het Engels.

Klik hier om verder te gaan!

gasexploratie